Hoe werkt het Eetteam het Gooi?

Met een multidisciplinair team van specialisten wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar wat er aan de hand is en wat de oorzaak kan zijn van het selectieve eten en/of buikpijnklachten van uw kind. Uw vragen en zorgen worden binnen het Eetteam het Gooi besproken. Daarna wordt in overleg met u als ouder/verzorger bekeken welke begeleiding het beste aansluit en hoe het vervolgtraject eruit ziet.

In het Eetteam het Gooi wordt samengewerkt vanuit de disciplines (preverbale) logopedie, kinderfysiotherapie, orthopedagogiek, psychologie en kinderdiëtetiek. Vanuit een gezamenlijk intake komen we tot een individueel behandelplan op maat voor u en uw kind.

Denktank

Bij de opzet van het Eetteam hebben we ons laten adviseren door een team van medische professionals:

  • Inge Anthonijsz – orthopedagoog,
  • Francis Cooymans – gezondheidswetenschapper,
  • Annemarie Bellegem – kinderarts AMC,
  • Hanneke Rijgwart – jeugdarts,
  • Linda Vermeij – huisarts.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door gebruik te maken van het contactformulier. In geval van functionele buikpijn, heeft u een verwijzing van uw arts of medisch specialist nodig.

De intake vindt plaats door een lid van het eetteam met u als ouder(s)/verzorger(s) samen met uw kind.

Vergoeding

Indien u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, kan dat voor de fysiotherapie, logopedie en diëtetiek via uw zorgverzekering. Voor psychologie en orthopedagogiek kan dit via de gemeente waarin u woonachtig bent.

Verhinderd

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar verhinderd bent, bericht dit dan minimaal 24 uur van tevoren per mail of telefoon. Wanneer de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dan wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Elke discipline heeft een eigen klachtenregeling via de beroepsvereniging die u kunt vinden op de website van de desbetreffende hulpverlener.

Tot slot

Wanneer blijkt dat uw kind bij ons niet op het juiste adres is voor de meest passende hulp, dan denkt het Eetteam mee over alternatieven.